Explicació del codi pong

El primer que explicaré és com funciona una pala intel·ligent:

Here's how to make a list:

La puntuació ha de complir les condicions de la pala que no xoqui amb la bola i que sobrepassi aiPaddle.x + playerPaddle.width.